Portrait of modern bearded businessman holding papers in hands, reading and analyzing contract documentation at desk with laptop

Mostenirea sau succesiunea este o  procedura legala care constituie una din modalitatile de dobandire a dreptului de proprietate, incluzand transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice, sau catre stat.

Exista in legislatia noastra doua tipuri de mosteniri: mostenirea legala si cea testamentara, iar in cele ce urmeaza un avocat online explica diferentele dintre acestea.

 

Mostenirea legala

 •     De acest tip de  mostenire pot beneficia persoanele care se aflau in viata la momentul decesului celui ce a lasat mostenirea, precum si copiii celui ce a lasat mostenirea, conceputi in timpul vietii lui si nascutii vii dupa decesul acestuia.
 •     Rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad, beneficiaza de mostenire in mod egal.

 

Mostenirea testamentara

 •     Testamentul este intocmit la un notar public si trebuie sa fie autentificat de acesta.
 •     Testamentul poate fi intocmit si in forma olografa, insa pentru valabilitatea trebuie obligatoriu sa fie scris in intregime de cel care lasa testamentul, sa fie datat si semnat de mana testatorului.
 •     In situatia in care se descopera mai multe testamente dupa moartea unei persoane, ultimul intocmit este cel valabil.

 

Nedemnitatea

Sunt nedemne urmatoarele persoane atat in cazul mostenirii legale dar si in cazul mostenirii testamentare:

 •     Persoana condamnata penal pentru savarsirea unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel care lasa mostenirea sau  pe un alt succesibil.
 •     Persoana condamnata penal pentru savarsirea, cu intenţie, impotriva celui care lasa mostenirea a unor fapte grave de violenţa, fizica sau morala ori, dupa caz, a unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei.
 •     Persoana care, cu rea-credinţa, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul defunctului sau l-a impiedicat pe cel care lasa mostenirea sa intocmeasca, sa modifice sau sa revoce testamentul.

 

Cand se deschide succesiunea?

Succesiunea se deschide in momentul decesului defunctului, data decesului fiind dovedita cu certificatul de deces.

Data decesului prezinta importanta deoarece in raport de data decesului, sunt identificate persoanele chemate a mosteni, capacitatea lor succesorala si drepturile ce li se cuvin.

 

Unde se deschide succesiunea?

Mostenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului, astfel cum este inscris in certificatul de deces sau, dupa caz, in hotararea judecatoreasca declarativa de moarte ramasa definitiva.

 

 

 

Etapele succesiunii

 •     Deschiderea succesiunii – data deschiderii succesiunii este cea a morţii celui care lasa mostenirea.
 •     Transmisiunea succesorala sau devoluţiunea succesiunii – mostenitorul are varianta sa accepte pur si simplu mostenirea sau sa sa renunţe la mostenire.
 •     Imparţeala sau partajul succesoral –  se poate face ambiabil, prin buna inţelegere a mostenitorilor (partaj voluntar) sau pe cale judiciara atunci cand mostenitorii nu se inţeleg asupra parţii din mostenire care sa-i revina fiecaruia

 

Documente necesare pentru deschiderea procedurii de succesiune

Pentru a solicita deschiderea succesiunii, ai nevoie de urmatoarele acte in original:

 •     Certificatul de deces.
 •     Actele de identitate ale tuturor mostenitorilor, certificatele de nastere si de casatorie,hotararile judecatoresti sau certificatele de divort
 •     Certificatul de nastere si de casatorie al sotului in viata/certificatul de deces al sotului/sentinta ori certificatul de divort, acolo unde este cazul.
 •     Declaratiile de optiune succesorala, dupa caz sau testamentul.
 •     Procura in forma autentica a persoanelor imputernicite sa ii reprezinte pe mostenitori la succesiune.

 

Costurile dezbaterii mostenirii

Daca succesiunea se dezbate in maxim doi ani de la deces, atunci nu se plateste impozit la stat, conform Codului fiscal. Scutirea de plata a impozitului inceteaza in momentul in care s-au depasit cei doi ani, caz in care se mai plateste 1% impozit catre stat, procent calculat din valoarea totala a bunurilor imobile mostenite.

In ambele cazuri  trebui sa fie platita taxa pentru succesiune, in mod egal, la notar, de catre acele persoane care urmeaza sa mosteneasca bunurile.

La finalizarea procedurii, notarul public elibereaza partilor cate un certificat de mostenitor.

By Minune